top of page
Търсене
  • Снимка на автораTsvetomir Nikolov

Композиция и методология на Индекса на Младежкото Развитие на България на младитеИндексът на младежкото развитие е първият индекс в България, който измерва предпоставките за развитието на младите хора във всяка от 28-те й административни области на годишна база от 2012 насам. Подробна информация за Индекса, както и последните данни можете да намерите тук: https://youth-development-index.webflow.io/ Индексът изчислява стойността си от 11 независими индикатори, вариращи от детска смъртност до младежка безработица и престъпност. За да бъде максимално точен, индексът е съставен от 3 суб-индекса, измерващи предпоставките за потенциала на младите хора в три различни фази на младостта: Детство, Юношество и Ранна зрялост, за които индексът изчислява стойности на ниво област на годишна база. Тези стойности целят да въведат повече прозрачност в областта на младежките политики и да разкрият рискове и слабости, върху които съотвените местни администрации следва да се фокусират, за да подобрят предпоставките за развитието на младите хора, прекарващи там вероятно най-важният етап от техния живот – младостта.


Индексът е съставен от 3 суб-индекса: „Детство“, „Юношество“ и „Ранна зрялост“. Всеки от тези подиндекси се състои от 5 компоненти на изчисление, всяка от които има определена тежест при определението на крайната стойност на суб-индекса. По същия начин, трите суб-индекса имат определена тежест при определянето на финалната стойност на Индекса на Младежкото Развитие за съответната област и година. Тези компоненти и тежести са дефинирани и изчислявани от екипа на „България на младите“ по следния начина, описан в изображението към публикацията, както и в прикачения PDF файл.


Относно използваните индикатори: Използваните индикатори са общо 11. Първоизточникът на данните е Националният статистически иснтитут (НСИ). 4 от използваните индикатори участват в композицията на два суб-индекса, тъй като са релевантни и за двете фази на развитието на младежта. Тежестите са определени така, че значението на всеки от факторите да е приблизително пропорционално на значението на тези индикатори за развитието на младите хора във всяка от административните области в България. Първоначалните данни от НСИ са преобразувани в индексна стойност чрез специални формули, които ще бъдат описани в глава „Методология и изчисление“ на прикачения документ.


Индекс на младежкото развитие (Композиция и методология)
.pdf
Download PDF • 642KB


31 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page