top of page
Търсене
  • Снимка на автораTsvetomir Nikolov

Проучване "Кариерно ориентиране в средното образование в България"Средното образование в България, както в по-голямата част от света, има за цел да формира основата на общата култура на подрастващите, да развие знания, способни да ориентират човек професионално, личностно и житейски, да социализира младите хора в ключови години от интеграцията им в обществото, да развие когнитивните им способности, запознавайки ги с научни концепции от увеличаваща се сложност, както и да придаде структура на живота на подрастващите, давайки предпоставки за формирането на полезни навици и дисциплина.

След въвеждането на пазарната икономика като икономически модел на България, средното образование приема също така ключово място в образуването на силен, ефективен и динамичен пазар на труда. Придружавайки младежите в част от годините, в които биват взети основополагащи житейски решения като избирането на понататъшно образование или област за директно навлизане в пазара на труда, упражняването на свободната воля, формирането на независима личност, собствен морален компас и комуникационни навици, средното образование има капацитета директно да въздейства върху бъдещото развитие на младежите не само чрез придаването на техническа стойност на труда на младежите (“hard skills”), но и образовайки ги да бъдат търсещи и откриващи души, индивидуално възприемащи, мислещи и действащи личности, лоялни и отговорни хора, както и отворени и добри лидери (“soft skills”). В един бързо променящ се и автамтизиращ се свят, последната категория умения е вероятно да продължава да настига първата категория умения по важност и търсене на трудовия пазар.

Настоящото проучване взема предвид общите очертания на среднообразователна система, която успешно ориентира младите хора в България в най-подходящата едновременно за тяхното бъдещ, както и за състоянието на задоволително предлагане на пазара на труда посока на развитие и е годна да изпълни гореописаното. Приемайки тази визия за допълнителна цел на средното образование, наред с останалите гореописани цели, целта е да се проучат възможни пътища за подобрение на способността на средното образование да изпълни тази своя функция до степента на достигане на максималния потенциал за полезно въздействие, заложен в нея.


Целият документ може да бъде изтеглен от тук:


БНМ-Кариерно-ориентиране-в-средното-образование
.pdf
Download PDF • 1.02MB


434 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page