top of page
Търсене
  • Снимка на автораTsvetomir Nikolov

България на младите публикува своя ИНДЕКС НА МЛАДЕЖКОТО РАЗВИТИЕ
Индексът на младежкото развитие е първият индекс в България, който измерва предпоставките за развитието на младите хора във всяка от 28-те й административни области на годишна база от 2012 насам. Подробна информация за Индекса, както и последните данни можете да намерите тук: https://youth-development-index.webflow.io/ Индексът изчислява стойността си от 11 независими индикатори, вариращи от детска смъртност до младежка безработица и престъпност. За да бъде максимално точен, индексът е съставен от 3 суб-индекса, измерващи предпоставките за потенциала на младите хора в три различни фази на младостта: Детство, Юношество и Ранна зрялост, за които индексът изчислява стойности на ниво област на годишна база. Тези стойности целят да въведат повече прозрачност в областта на младежките политики и да разкрият рискове и слабости, върху които съотвените местни администрации следва да се фокусират, за да подобрят предпоставките за развитието на младите хора, прекарващи там вероятно най-важният етап от техния живот – младостта.


Индексът се базира на скала, отворена от двете страни. Стойностите по нея най-често се намират между 0 и 100, като стойности над 75 индикират задоволително представяне в съотвената област. Стойности между 50 и 75 индикират нужда от подобрение в съответната област, а стойности под 50 индикират спешна нужда от подобрение в областта. В редки случаи, стойностите на единични индикатори ще се намират извън скалата от 0 до 100, в които случаи стойност над 100 обозначава отлично и дори изпреварващо представяне в областта. Стойности по-ниски от 0 индикират изключително критична нужда от спешно подобрение в съотвената област, с непосредствен риск за потенциала на значителен дял от младите хора в района.


Индексът е концептуализиран и изготвен изцяло от „България на младите“. Ръководител на работата по Индекса за Младежкото Развитие е Арно Пигелер, основател и съпредседател на „България на младите“. Индексът се актуализира на годишна база от екипа на „България на младите“, който и публикува резултатите от проведените изчисления на база новопостъпилите статистически данни. Екипът на „България на младите“ запазва правото си да предприеме редакции в композицията или методологията на изчисление на Индекса, в който случай всички промени ще бъдат ясно обозначени и минали публикувани данни ще бъдат актуализирани или обозначени съответно. Текущата версия е и актуалната версия на Индекса на Младежкото Развитие. Към 18.11.2022, последният статус на публикация на Индекса на Младежкото Развитие и неговите подиндекси са стойностите за 2021 година.


Екипът на „България на младите“ е отворен за съдействие с експерти и членове на гражданското общество по доразвиването и популяризирането на Индекса на Младежкото развитие. Окуражаваме всички заинтересовану страни да се свържат с нас сбодобно чрез контактите, оставени на последната страница на този документ.

24 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page